Tarieven B.S.O.

Neem gerust met Bert contact op en vraag een offerte aan waarin uw wensen zijn verwerkt.

Tel : 06 28 804 801

Beschikbare diensten

BSO tijdens schoolweken incl. vakantieopvang
Bij dit dienstenpakket hebben jullie op de dag(en) die jullie contractueel afnemen recht op BSO aansluitend op de schooldag(en) gedurende de schoolweken en de gehele dag tijdens de schoolvakanties, ADV en studiedagen zoals door de school aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt.
 
 
Bijvoorbeeld: Als jullie op basis van de overeenkomst gebruik maken van de BSO op maandag en donderdag incl. vakantieopvang hebben jullie recht op BSO op hele dagen als de school gesloten is ivm vakantie, studiedag of adv-uren.
 
Indien de school op dinsdag gesloten is en jullie willen gebruikmaken van de BSO dan kunt u dit door middel van een Knipkaart extra afnemen.

BSO tijdens schoolweken excl. vakantieopvang

Bij dit dienstenpakket hebben jullie recht op BSO gedurende 40 weken na sluitingstijd van de school op de met jullie overeengekomen dagen. Jullie hebben dan geen recht op BSO op dagen dat de school gesloten is of eerder dicht gaat dan de standaard sluitingstijd. Indien jullie op dit soort dagen toch gebruik willen maken van het BSO-aanbod, kan dit bijgekocht worden door middel van een Knipkaart.

Losse vakantieopvang

Minimale afname is 4 weken

Op onverwachte vrije schooldagen kan een BSO-aanbod verzorgd worden, mits er voldoende aanmeldingen zijn én personeel beschikbaar is. Deze uren kunnen worden afgenomen door middel van een Knipkaart.
Knipkaart voor incidentele opvang:

Kaart met 10 strippen. In aanvulling op een regulier jaarcontract of voor incidentele opvang. Alleen bij beschikbaarheid.

Inschrijfgeld

De eenmalige inschrijvingskosten bedragen €35.

Ingangsdatum

Overeenkomsten starten m.i.v kalenderjaar 2014, per 1ste van de maand.

Betalingswijze

Betaling geschiedt maandelijks, voorafgaande aan de opvangmaand zelf te zijn bijgeschreven. Er geldt een maand als borg bij inschrijving. Indien u minimaal acht weken voor de start van de opvang de tegemoetkoming van de Belastingdienst correct aanvraagt, ontvangt u deze ook in de maand voorafgaand aan de opvangmaand zelf.
 
Bij een betalingsachterstand van meer dan twee maanden is Werelds Wijs gerechtigd uw kind uit te schrijven.

Annulering

Indien u de plaatsing voorafgaand aan de ingangsdatum wenst te annuleren, dient u uw kind(eren) officieel bij locatie Werelds Wijs te Ubachsberg uit te schrijven. Annulering dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren, vóór de 1ste van de maand. De opzegtermijn bedraagt een maand.
Hier zijn geen kosten aan verbonden. Bij een (gedeeltelijke) annulering van twee maanden of korter voor de ingangsdatum van de feitelijke opvang, worden van twee maanden de opvangkosten zoals zij opgenomen zijn in de overeenkomst, in rekening gebracht. Hier zijn geen uitzonderingen op mogelijk.

Restitutie

Voor de algemene erkende vrije feestdagen vindt geen restitutie van betaling plaats en deze kunnen ook niet ingehaald worden. Voor niet opgenomen dagdelen vindt geen restitutie plaats. Ook bij beëindiging van de opvang vindt geen restitutie plaats