Gezinscoach

Gezinscoaching

Als zelfstandig ambulant begeleider ben ik werkzaam via Care4kidz.

Care4kidz is een AWBZ-erkende  zorgorganisatie, gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen, jeugdigen en jong volwassenen met een psychiatrische problematiek, zoals autisme, Pdd - nos gedragsstoornissen, ADHD en hechtingsproblematiek met een intellectuele ondergrens van 70.
 
Wij begeleiden u op een snelle en persoonlijke wijze met uw zorgvraag. Knderen en jongeren met  een AWBZ indicatie (PGB of ZIN ) kunnen bij ons terecht.  
 
Care4kidz biedt vakkundige steun waarbij uw vraag, de ontwikkeling van uw kind en de ontlasting van het gezin centraal staat. We doen dat middels een ontspannen doch effectieve werkwijze, passende bij problematiek en krachten.(Jongeren waarbij verslavingsproblematiek centraal staat, kunnen we niet begeleiden, echter we kunnen hier wel adviserend in doorverwijzen)
 
De ervaring leert hoe moeilijk en zwaar het leven voor een kind, broers, zussen en ouders kan zijn wanneer er sprake is van psychiatrische problematiek bij de jongere.
 
 Care4kidz werd dan ook opgericht met als doelstelling: Het bieden van ontspannende activiteiten voor de jongere, passend bij zijn/haar problematiek en krachten, met als doelstelling om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kinderen te vergroten en ouders.
 
Het bieden van professionele steun aan kind en gezin.
 
Ter ontlasting van ouders, zodat ook zij hun draagkracht kunnen opladen.
 
Als ondersteuning van het gezin, zodat ouders eventueel tijd kunnen reserveren voor de andere kinderen binnen het gezin.

Als ouder weet je meestal zelf wat goed is voor je gezin. En als jongere heb je daar ook een mening over. Soms kom je er zelf niet uit en kan hulp van een Gezinscoach uitkomst bieden. De Gezinscoach is een ervaren en deskundige professional bij jou in de buurt die samen met jou kijkt welke vragen je hebt en welke ondersteuning eventueel nodig is. De Gezinscoach kan zelf hulp bieden en kan je, wanneer dat nodig is, in contact brengen met andere hulpverleners. Vaak zijn dit directe collega’s binnen een Jeugdteam en daardoor kan de hulp snel en efficiënt geregeld worden. 
 
Wat het gezin zelf kan, of met hulp van vrienden en familie in de omgeving, staat daarbij voorop. Zo kijkt de Gezinscoach naar de krachten van het gezin en probeert deze te vergroten. De Gezinscoach is het eerste aanspreekpunt voor alle gezinsleden, bij hem of haar kun je terecht met alle vragen.
 
Het CJG (Centrum voor Jeug en Gezin) werkt met de formule ‘1 Gezin, 1 Plan, 1 Coördinator’. Ook als je met meerdere hulpverleners te maken hebt, wordt er één plan opgesteld en is er één contactpersoon. Deze afspraken worden verwerkt in het gezinsplan. Alle betrokkenen bij het gezinsplan krijgen een exemplaar. Zo kan iedereen zien wat de afspraken zijn, wanneer er wat moet gebeuren en hoe iedereen elkaar kan bereiken.